menu MENU

Kapitał ludzki

people
Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy (i tej małej i tej wielkiej, międzynarodowej) są osoby, które tę organizację tworzą. Zarówno na poziomie szeregowych pracowników, przez managerów aż po kadrę zarządzającą. Nie trzeba chyba w tym miejscu nikomu też wspominać, że relacje między pracownikami na każdej płaszczyźnie przenoszą się bezpośrednio na funkcjonowanie firmy a co za tym idzie na jej wyniki finansowe.
Jako wieloletni pracownicy korporacji międzynarodowych uważamy, że najważniejszymi elementami dla prawidłowego funkcjonowania każdej firmy są ETYKA ZAWODOWA, KOMUNIKACJA i ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.
Dlatego właśnie proponujemy Państwu możliwość skorzystania z naszych szkoleń.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do współpracy.
Organizujemy jednodniowe, rzeczowe szkolenia z trzech zagadnień, niezbędnych przy prawidłowych procesach wewnątrz każdej firmy. Naszych szkoleń nie opieramy na wyświechtanych szablonach z amerykańskich korporacji pełnych nikomu niepotrzebnych zagadnień, teorii i ćwiczeń. Przeprowadzamy je opierając się na modelach angielskich dostosowanych do warunków biznesowych i społecznych jakie mamy w naszym kraju.
Jesteśmy przede wszystkim praktykami z wiedzą teoretyczną.
Szkolenia przeprowadzimy zarówno w siedzibie Państwa firmy jak również w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych.
Pytania proszę kierować na adres e-mail:
kontakt@synergissolutions.pl

ETYKA W BIZNESIE
(czas trwania 6h)
1. Podstawowe zasady etyczne
2. Patologie biznesowe
3. Znaczenie etyki na każdym szczeblu organizacji
4. Procedury podnoszące zachowania etyczne
5. Prawidłowa postawa zarządzających
6. Dyskusja końcowa

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
(czas trwania 8h)
1. Cele i metody zarządzania zespołem
2. Prawidłowa rekrutacja pracowników
3. Budowanie zespołu i procedury polityki personalnej
4. Potrzeby szkoleniowe, rozwój pracowników
5. Cykliczne oceny pracownicze
6. Prawidłowa motywacja pracowników
7. Integracja pracowników z organizacją
8. Błędy popełniane przez zarządzających
9. Podsumowanie

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

(czas trwania 8h)
1. Cechy prawidłowego zespołu
2. Podstawowe błędy w komunikacji
3. Sposoby komunikowania się między ludźmi
4. Szczerość i asertywność
5. Wsparcie zespołu
6. Komunikacja szef - podwładny
7. Problemy wewnątrz zespołu i metody ich rozwiązywania
8. Podsumowanie