menu MENU

Energia

wb_sunny
Podstawowy obszar naszych działań to:
- audyt energetyczny
- optymalizacja efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie inteligentnego poboru prądu
- analizowanie poboru energii elektrycznej z sieci zewnętrznych, stosowanie urządzeń kompensujących moc bierną wraz z opracowaniem indywidualnego algorytmu
- tworzenie własnych elektrowni wiatrowych o małej mocy
- tworzenie własnych elektrowni słonecznych dla gospodarstw domowych oraz firm, opartych na najnowocześniejszych fotowoltaicznych panelach krzemowych oraz hybrydowych
- projektowanie oraz sprzedaż systemów ładowania samochodów elektrycznych
- tworzenie dużych farm słonecznych
- serwisowanie instalacji fotowoltaicznych w trakcie okresu gwarancyjnego oraz po jego zakończeniu (okresowa, pełna diagnostyka instalacji fotowoltaicznych wraz z myciem paneli fotowoltaicznych)
- analizowanie cen gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego oraz certyfikatów CO2 na rynkach światowych
- zabezpieczanie kontrahentów przed skutkami wzrostu lub spadku cen produktów energetycznych, poprzez hedgeowanie pozycji na kontraktach terminowych

- monitorowanie pozycji kontraktów terminowych certyfikatów CO2 oraz "zielonych certyfikatów" na Towarowej Giełdzie Energii