menu MENU

Energia

wb_sunny
Synergis Solutions działając w obszarze energii w sposób systemowy tworzy rozwiązania zarówno w obszarach energii konwencjonalnej, jak również obszarach źródeł energii odnawialnej. Dla naszych kontrahentów prowadząc działania poprawiające ekonomiczność energetyczną danego projektu koncentrujemy się na każdym elemencie (od przysłowiowej żarówki, przez dobór odpowiedniej taryfy u dostawcy prądu, aż po projekt i wykonanie własnej elektrowni fotowoltaicznej lub wiatrowej).

Podstawowy obszar naszych działań to:
-     audyt energetyczny
- optymalizacja efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie inteligentnego poboru prądu
-   analizowanie poboru energii elektrycznej z sieci zewnętrznych, stosowanie urządzeń kompensujących moc bierną wraz z opracowaniem indywidualnego algorytmu
-      tworzenie własnych elektrowni wiatrowych o małej mocy
-     tworzenie własnych elektrowni słonecznych dla gospodarstw domowych oraz firm, opartych na najnowocześniejszych fotowoltaicznych panelach krzemowych oraz hybrydowych
-      tworzenie dużych farm słonecznych
-   analizowanie cen gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego oraz certyfikatów CO2 na rynkach światowych
-   zabezpieczanie kontrahentów przed skutkami wzrostu lub spadku cen produktów energetycznych, poprzez hedgeowanie pozycji na kontraktach terminowych (Futures)