menu MENU

HYBRYDOWY SYSTEM ZASILANIA ENERGIĄ ODNAWIALNĄ - HSZEO

Grudzień
2019
6
Hybrydowy System Zasilania Energią Odnawialną jest systemem opartym na dwóch niezależnie działających źródłach wytwarzania prądu, podłączonych do jednej instalacji OZE. Systemem tym jest elektrownia fotowoltaiczna oraz elektrownia wiatrowa (zbudowana w zależności od warunków danego terenu) na turbinach z poziomą osią obrotu lub z pionową osią obrotu. Obydwa systemy świetnie się uzupełniają powodując w odpowiednich warunkach oraz przy doborze optymalnej mocy całkowite uniezależnienie się od dostawcy prądu.
Jeżeli chodzi o zdolność wytwarzania energii elektrycznej w danym okresie roku to w przypadku paneli fotowoltaicznych największy zysk energii z takiej instalacji przypada na: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Natomiast w przypadku elektrowni wiatrowej największe prędkości wiatru (a co za tym idzie wytwarzanie energii) występują późną jesienią, zimą oraz wczesną wiosną.
Zgodnie z obliczeniami z różnych źródeł średnia prędkość wiatru w Polsce wynosi 3-4m/s. Jest ona oczywiście zróżnicowana w zależności od miejsca i wynosi w Gdańsku 6,8m/s, w Warszawie 5,4m/s a w Krakowie 5,2m/s. Rozważając instalację HSZEO trzeba wziąć pod uwagę lokalizację. I tak jak dla paneli słonecznych nie jest to bardzo istotne gdyż słońce świeci z prawie taką samą energią średnio na całym obszarze kraju (ograniczeniem mogą być jedynie warunki techniczne dachu, terenu lub zadrzewienie) tak dla elektrowni wiatrowej ma to spore znaczenie. Najbardziej atrakcyjnymi terenami pod lokalizację HSZEO pod kątem efektywności wiatrowej jest: wybrzeże Morza Bałtyckiego, Rejon wyspy Uznam i Wolin, Suwalszczyzna, Mazowsze, Pojezierze Wielkopolskie, Bieszczady, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki oraz Kotlina Sandomierska. Pozostałe obszary kraju mają dobre warunki dla tego rodzaju inwestycji poza nielicznymi wyjątkami pokazanymi na mapie, gdzie inwestycja w energię wiatrową nie zwróci się.
Mając już wyliczenia mówiące, że wybrana przez nas lokalizacja dla instalacji ma sens pod kątem wietrzności obszaru możemy zastanowić się nad dobraniem parametrów poszczególnych komponentów.
Zarówno systemy fotowoltaiczne jak również system elektrowni wiatrowej mają 25 letnią sprawność. W przypadku paneli fotowoltaicznych optymalnym rozwiązaniem jest usadowienie paneli na szkieletach pod kątem 35 stopni od strony południa (gorszym rozwiązaniem, choć też efektywnym jest strona południowo-wschodnia oraz południowo-zachodnia). Jeżeli chodzi natomiast o elektrownię wiatrową stosuje się maszty uzależnione od miejsca jego postawienia oraz mocy (czyli również ciężaru) generatora, ze średnią wysokością masztu między 8m a 12m, średnicą łopat do 5m. Maszt, na którym przymocowany jest wirnik z reguły jest masztem rurowym (dodatkowo połączony z betonem i stalą) lub kratownicą. Maszty wykonane są ze stali ocynkowanej.
Dla potrzeb przeciętnego gospodarstwa domowego wystarczy elektrownia wiatrowa, której moc nie przekracza 10 kW. W połączeniu z systemem paneli fotowoltaicznych daje to uzysk mocy potrzebny do wykorzystania w trakcie roku na potrzeby wszystkich urządzeń elektrycznych wraz z elektrycznym kotłem grzewczym.
Ceny przydomowych elektrowni wiatrowych oraz ich rentowność kształtują się następująco:

MOC 1kW  CENA OD 7000PLN  ZWROT 9 LAT
MOC 3kW  CENA OD 18000PLN ZWROT 8 LAT
MOC 5kW  CENA OD 31000PLN ZWROT 8 LAT
MOC 10kW CENA OD 56000PLN ZWROT 7 LAT

*Cena wykonania elektrowni wiatrowej ulega zmianie z uwagi na warunki techniczne oraz ukształtowanie terenu dla danego projektu
**Zwrot z inwestycji obliczony jest przy średnich cenach prądu w Polsce z maja 2019r – obliczenie własne Synergis Solutions

Cena elektrowni fotowoltaicznej o mocy 10kWp waha się w granicach między 39000pln netto a 46000pln netto – w zależności od jakości zastosowanych komponentów i specyfiki podłoża, na którym montowana jest instalacja fotowoltaiczna.
W przypadku finansowania instalacji przez EKOPOŻYCZKĘ w PKO Banku Polskim lub leasing, raty miesięczne za HSZEO mogą wynosić mniej niż średnie miesięczne koszty energii wraz z ogrzewaniem budynku.
Zakładając, że wzrost cen energii elektrycznej nie nastąpi w następnych latach – co nie jest możliwe – w 6-8 roku eksploatacji instalacji wytworzona energia przez system HSZEO będzie całkowicie darmowa.
Poniżej linki do podstawowych aktów prawnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000478

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348